Skicka gärna ett mail till oss om du har några frågor, vill veta mer om hur man blir medlem i Falu Båtklubb eller har något annat du vill komma i kontakt med oss om. 

 
 
 

ORDFÖRANDE

Johan Alm


KASSÖR

Lars Bäck


LEDAMOT

Max Grandin


SUPPLEANT

Peter Tinnerholm


HAMNKAPTENER
BÅTPLATSANSVARIGA

Lars Bergman
Robert Livari

VICE ORDFÖRANDE

Anna-Karin Hedberg


LEDAMOT

Tommy Albinsson


SUPPLEANT

Christoffer Svedlund


BAS-ansvarig

Anders Aronsson


WEBMASTER

Erika Lilja

SEKRETERARE

Linnea Fahlström


LEDAMOT

Kent Jansson


SUPPLEANT

Ulf Nilsson


NYCKELSANSVARIGA

Anders Aronsson
Tommy Albinsson

UTPRICKNING/

Räddningstjänsten i samarbete
med Runns Båtklubbar