Klubbinformation

Falu Båtklubb har klubbhus och hamn vid Slussen i Falun.

Falu Båtklubb är till alla delar en ideell förening där allt arbete och alla funktioner utförs av klubbmedlemmarna. Klubben har valt att hålla låga avgifter (i förhållande till vad som ingår) genom att alla klubbmedlemmar hjälps åt med alla sysslor. Just det att hjälpas åt med allt är en avledstjärnorna i Falu Båtklubbs verksamhet.

Medlemskap
Medlemskap kan endast erhållas genom att fylla i ansökningsblanketten och ta den med sig till någon av klubbens träffar för blivande medlemmar. Dessa träffar hålls i samband med medlemsmöten, vilka är den första torsdagen i månaden mellan april och september.
Efter detta möte hålls styrelsemöte där styrelsen tar upp ansökningarna för godkännande. Först därefter erhålls medlemskap. Inträdesavgiften är för närvarande 600 kr och medlemsavgiften 350 kr. Ny medlem betalar efter avisering från klubben.

Efter det att du betalt din avgift noteras medlemskapet och du har då möjlighet att ställa dig i kö för en båtplats (OBS! läs om båtplats nedan). Som medlem får Du tidningen Båtliv och har möjlighet att teckna din båtförsäkring hos Svenska Sjö, som har konkurrenskraftiga premier och försäkringsvillkor.

Avgifter(medlems-/båtplatsavgift m.m.)
Aviseras av klubben och betalas senast 31 mars. Om detta inte görs riskerar du att förlora din båtplats och/eller ditt medlemskap.

Möten
Styrelsen sammanträder en gång i månaden året runt. Innan styrelsemötena i april-september är du som är medlem välkommen för ett informationsmöte ett s.k. medlemsmöte. Dessa äger alltid rum första helgfria torsdagen i månaden kl 18:00, normalt vid klubbhuset om inte annat anslås på klubben/hemsidan. Årsmötet är senast den 10 mars varje år.

Båtplats
Du som är medlem kan ställa dig i båtplatskö. Du fyller i blanketten som finns på hemsidan och i klubbhuset och lämnar till någon i styrelsen eller skickar till styrelsen@falubatklubb.se. Det kostar 100 kronor per år att stå i båtplatskön.


Platserna är uppdelade storleksmässigt:

  • C-bryggan med plats för mindre båtar
  • C-bryggans yttre del med plats för medelstora båtar
  • Piren med plats för medelstora båtar
  • A & B-kajen med plats för större båtar
  • A-kajen med plats för riktigt stora båtar
  • Nya D-kajen med 12 m bom
  • Nya D-kajen med 10 m bom


Platser som blir lediga fördelas i turordning efter kölistan utifrån storleken på den plats som blir ledig. Den som har båtplats är skyldig att minst ha en ansvarsförsäkring för båten samt tecknat båtplatskontrakt med klubben.

Båtplats i andra hand
Den som av något skäl inte nyttjar sin båtplats, t.ex. p.g.a. båtbyte, har möjlighet att under ett år ändå behålla platsen och kan då hyra ut den i andra hand till den som styrelsen anvisar. Den som står först i ordinarie kölista erbjuds då att hyra denna i andra hand.

Den som blir tilldelad en båtplats har en förhöjd båtplatsavgift första åretpå 2500 kr utöver ordinarie båtplatsavgift.


Vaktnatt

Den som har båtplats är skyldig att under sommarsäsongen utföra en vaktnatt per båtplats. Datum för din vaktnatt bokar du i BAS. Listan är bokningsbar från dagen efter årsmötet. Kommer du på årsmötet så har du möjlighet att på plats teckna din vaktnatt.


Arbetsplikt

Den som har båtplats har 3 timmars arbetsplikt på varje år. Du blir kallad av vår bryggvärd eller hamnkapten. Du kan så klart också själv ta kontakt med någon av dessa.

Städdagar

Klubben har två städdagar på året, en efter sjösättningen och en på hösten. Vi hjälps åt att rensa undan bråte, ställa trailers rätt, montera/demontera bommarna m.m. Datum skickas ut via mail, annonseras på hemsidan samt på facebook.


Vinterförvaring

Vinteruppställningsplats tilldelas av Hamnkapten / Uppställningsansvarig.

Nyckel
För att komma in på området och i de olika utrymmena krävs en nyckel.


Mer detaljerad information om medlemskap och båtplats, hittar du i våra stadgar och ordningsregler.

HJÄLP OSS ATT UTVECKLA BÅTLIVET I FALUN.
BLI SPONSOR TILL FALU BÅTKLUBB!

Vill du bli sponsor till Falu Båtklubb?
Kontakta styrelsen@falubatklubb.se