Avgifter (beslut på årsmöte)

 • Medlemsavgift: 350:-
 • Inträdesavgift: 600:-

 

Båtplatsavgifter

 • Ny båtplats, engångskostnad: 2500:-

  Årsavgifter:
   
 • C & D-Brygga: 2040:-
 • C-Stor: 2280:-
 • Piren: 2520:-
 • A & B-Kaj: 2760:- 
 • A-kaj största platserna: 3480:-
 • Nya D-kajen: 3700:- - 4200:-
   

 

 • Övriga båtar mm för medlemmar med båtplats: 300:- . Detta gäller endast för mindre extrabåt, eka, vattenskoter, kanot eller dylikt. Dock ej för farkost som normalt kräver båtplats.   För medlem, med båtplats, som tillfälligt (max 2 dagar) sjösätter "annan farkost" utgår ingen avgift, om farkosten förvaras på land när den inte Används.

 

Övriga avgifter

 • Förseningsavgift 300:-    (Denna avgift tas ut om din faktura från klubben inte betalas i tid)
 • Nyckelavgift iLoq: 350:-
 • Ej utförd vaktnatt: 3000:-
 • Ej utförd arbetsplikt: 1000:-
 • Lån av klubbstugan på Hellmansö: 100:-
 • Lån av klubbens båt eller flotte: Bensin